• 7.8671 TL
  • 9.4178 TL
  • 10.5156 TL
KOCAELİ 10°

Soylu: Faili meçhul kadın cinayeti yok!

.

Polis Akademisi Başkanlığı'nca hazırlanan 'Dünyada ve Türkiye'de Kadın Cinayetleri' başlıklı raporun 2016-2017-2018 verileri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda dünyadaki rakamlara bakıldığında, aslında zaman zaman şaşırtan farklılıklara rastladıklarını söyledi. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı küresel cinsiyet eşitliği raporunda birinci sırada yer alan İzlanda ve Finlandiya'da 2016 yılında 1 milyon kişi başına düşen kadın cinayeti sayısının 6 olduğunu aktaran Soylu, Türkiye'de ise bu oranın aynı yıl 3.7 olarak gerçekleştiğini ifade etti.Bu rakamın Amerika'da 2015 yılı için 22 olduğuna değinen Soylu, şunları kaydetti: "Öyle tahmin ediyorum, gelişmişlik seviyesi üzerinden düşününce, tahminlerimizle örtüşmeyen bir durum söz konusudur. Dünya Sağlık Örgütünün 2015 verilerine göre yayınladığı ülkeler sıralamasında İngiltere ve Japonya 1 milyon nüfus başına düşen 2 kadın cinayetiyle oranları en düşük ülke konumundadır. İsviçre, Yunanistan, İran, Gürcistan'da bu sayı milyon nüfus başına 4'tür. Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İspanya'da 5, İsrail, Ermenistan ve Hırvatistan'da 7, Belçika, Avusturalya ve Romanya'da 8 kişidir. Türkiye 2015 verilerine göre Almanya ile aynı bantta yer alıyor, yani 1 milyon nüfus başına 5 kadın cinayeti var. Ancak sonraki yıllarda Türkiye için bu rakam sırasıyla 2016'da 3.7, 2017'de 4.33 ve 2018 sonu itibarıyla da 3.4 olmuştur."

TÜRKİYE'DE KADIN CİNAYETLERİNİN EN ÇOK İŞLENDİĞİ MEKAN EV, KULLANILAN SİLAHLARIN YÜZDE 52.8'İ ATEŞLİ SİLAH


Soylu, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor kapsamında yapılan veri analizleri ile ilginç bulgular ortaya koyulduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de polis ve jandarma bölgesinde '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında işlenen kadın cinayeti sayıları 2016'da 301, 2017'de 350, 2018'de ise 281 olarak gerçekleşmiştir. Cinayetlerin en çok işlendiği mekan, yüzde 72.8'le kadının kendi evidir. Yüzde 15 ile sokak gelmektedir. Cinayetlerde kullanılan silahların yüzde 52.8'inin ateşli silahlar olup bunların yüzde 83.9'unun ruhsatsız olduğu görülmektedir. Failler açısından bakıldığında, halihazırda faili meçhul kadın cinayeti yoktur. Suçluların yüzde 82.4'ü yakalanmış, yüzde 16.2'si olayı müteakip intihar etmiştir. Faillerin sadece 1.3'lük kısmı firaridir, bunların da yakalama çalışmaları devam etmektedir."


KADIN CİNAYETLERİNİ İŞLEYENLERİN YÜZDE 69'U İLKOKUL VE ORTAOKUL MEZUNU

Soylu, faillerin yüzde 0.1'inin de kaçarken kaza sonucu öldüğünü söyledi. Cinayeti işleyenlerin yüzde 69'unun ilkokul ve ortaokul, yüzde 18.9'unun lise ve dengi okullar, yüzde 5.5'lik kısmının da üniversite mezunu olduğunu aktaran Soylu, eğitim durumu yükseldikçe kadın cinayetine karışma oranının azaldığını, buna mukabil, her eğitim seviyesinden insanların bu suça bulaşma ihtimali olduğunun da görüldüğünü vurguladı.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALMIŞ KİŞİLER ARASINDA KADIN CİNAYETİ FAİLİ YOK

Eldeki bulgularda sadece lisansüstü eğitim almış kişiler arasında kadın cinayeti faili bulunmadığının anlaşıldığını aktaran Soylu, faillerin yüzde 57'sinin işsiz veya nitelik gerektirmeyen işlerde çalışan kişiler olduğuna dikkati çekti. Soylu, faillerin yüzde 63'ünün maktullerle eş veya duygusal partner ilişkisi bulunduğunu, yüzde 32'sinin akraba, yüzde 1.7'sinin de komşu olduğunun görüldüğünü ifade etti.

FAİLLERİN YÜZDE 86.5'İNİN SABIKASI YOK

Faillerin yüzde 63.7'sinin evli, yüzde 21.2'sinin bekar olduğunu belirten Soylu, "Failler açısından dikkat çeken bulgulardan birisi, kadın cinayeti işleyenlerin yüzde 86.5'inin daha önce hiçbir sabıkasının olmadığıdır. Bunun altını çizmek gerekir. Bu vakaların önemli bir kısmında hadisenin aniden geliştiği, hadisenin öncesinde kadının herhangi bir şiddet şikayeti başvurusu olmadığı durumlar azımsanmayacak sayıdadır. Elbette ki başvuru olmaması şiddet görmediği anlamına da gelmemektedir. Bazen şiddet vuku bulsa bile aile içerisinde kalması tercih edilebiliyor" diye konuştu.

MAKTULLERİN YÜZDE 58.5'İ EVLİ


Kadının, eşinin, ailesinde yer alan bireylerin, akrabalarının veya duygusal yakınlık içinde olduğu erkek arkadaşının kendisine bir zarar verebileceğini tahmin etmediğini, dolayısıyla bir tedbir de öngörmediğini dile getiren Soylu, maktuller açısından dağılım incelendiğinde, yüzde 58.5'inin evli, yüzde 16.1'inin boşanmış, yüzde 16.3'ünün ise bekar kadınlar olduğunu ifade etti.
Soylu, 18-45 yaş arası ağırlıklı olmakla beraber hemen hemen her yaş grubundan kadının bu cinayetlere maruz kaldığını, 0-17 yaş grubundaki oranın yüzde 8.6, 66 ve üzeri yaş grubunda ise yüzde 7.1 olduğunu belirterek, yüksek yaşlardaki cinayet sebebinin yüzde 17 oranında ekonomik nedenler, yüzde 46.7 psiko-sosyal motifler ve yüzde 38.3 oranında da failin ruhsal ve bedensel sağlığı ile madde kullanımı şeklinde kendini gösterdiğini anlattı.

KADIN CİNAYETLERİNİN YÜZDE 42.6'SININ SEBEBİ PSİKO-SOSYAL SEBEPLER

Bakan Soylu, kadın cinayetlerinin yüzde 42.6'sının psiko-sosyal sebepler, yüzde 36.6'sının cinsel amaçlar, yüzde 13'ünün ise ruhsal-bedensel sağlık sorunları ve madde kullanımı nedeniyle işlendiğinin anlaşıldığını söyledi.


kaynak Milliyet

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI