• 7.9677 TL
  • 9.4811 TL
  • 10.6325 TL
KOCAELİ

KSO personeli afet eğitiminde

.
KSO, “AFET VE ACİL DURUM PLANI HAZIRLANMASI VE EĞİTİM PROJESİ” KAPSAMINDAKİ EĞİTİMLERE ODA PERSONELİ İLE BAŞLADI

 

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Kocaeli Üniversitesi (Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Teknopark A.Ş.) işbirliği ile “Afet ve Acil Durum Planı Hazırlanması ve Eğitim Projesi”ne başladı.

 

Projenin amacı; Kocaeli genelinde Afet ve Acil Durum Planı yapmaya tabi sanayi, endüstri ve özel sektör kuruluşlarının afet ve acil durum planlarını gözden geçirerek modern, bütünleşik ve işlevsel bir afet planı oluşturmak için danışmanlık yapmak; tüm bu kurumlarda olası bir acil durum veya afet anında afet yönetimi ve toplumun normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halinde yapılan çalışmalarda genel ve mesleki olarak yetkili ve sorumlularının, idari personelinin, afet ve acil durumlarda görevlendirilen personel ile gönüllülük kapsamında vatandaşlarımızın yaşamlarını her durumda güvenle sürdürebilmelerini sağlayacak eğitimler organize etmektir.

 

Bu proje kapsamında depremin 20. yılı olması münasebetiyle de “Sanayide  Güvenli Yaşam ve İş Sürdürülebilirliği Eğitimleri” seferberliği başlatıldı. Bu eğitimlerde amaç; İş Sağlığı ve Güvenliği yasası gereği her çalışanın alması gereken acil durum ve afet eğitimlerini kısa, yararlı ve çarpıcı bir içerikle alarak sanayi tesislerinde tüm çalışanların afet bilincini artırmak ve iş sağlığı ve güvenliğini yaygınlaştırmaktır.

 

Eğitimler ilk olarak KSO personeli ile başlatıldı. Kocaeli Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şerif BARIŞ tarafından verilen eğitim yoğun ilgi gördü. Eğitimde; öncelikli olarak yangın, boğulma, basit ilk yardım ile deprem, sel, hortum, dolu, heyelan ve tsunami tüm doğa kaynaklı afetler ile kimyasal sızıntı, patlama ve ulaşım kazaları gibi teknolojik afetler için alınması gereken basit önlemler, dikkat edilmesi gereken hususlar ile bu afetler sırası, sonrasında doğru davranış şekilleri gibi konulara değinildi.

 

Bundan sonraki süreçte söz konusu eğitimlerin sanayiye yaygınlaştırılması hedefleniyor.

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI