19/01/2021 15:48:30
  • 7.4731 TL
  • 9.0533 TL
  • 10.1722 TL
KOCAELİ -2°

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bir seçim çevresinden  diğerine yapılan seçmen nakil istemleri hakkında ilçe seçim kurulu başkanı tarafından itiraz üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir girişim olduğu  kanaatine varılması halinde resen inceleme yapılmasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararında, bazı  ilçe seçim kurulu başkanlıklarından, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı  süresi içinde incelenmesine ilişkin tereddütler yaşandığının bildirildiği  belirtildi.

Bu kapsamda, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel  Seçimlerinde seçmen kütüğünün güncelleştirilmesi usul ve esaslarının belirlenmesi  amacıyla 28 Aralık 2018'de yayımlanan genelgeye ek olarak bazı kararlar alındı.


Buna göre, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde, bir  seçim çevresinden diğerine yapılan seçmen nakil istemleri hakkında ilçe seçim  kurulu başkanı tarafından itiraz üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir girişim  olduğu kanaatine varılması halinde resen inceleme başlatılacak.

Şüpheli seçmen nakil işlemlerinde polis veya jandarma tarafından  yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda belirtilen adreste oturup oturmadığı,  ilgili kuruluşlardan adına kayıtlı elektrik, su, telefon, doğal gaz abonelik  sözleşmesi veya faturası olup olmadığı, ikamet ettiği yere ilişkin kira  sözleşmesi veya tapu kaydı (kendisi, anne veya babası adına) bulunup  bulunmadığına bakılacak.

Söz konusu belgelerde yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda  muhtarlık bölgesinde oturmadığı belirlenen seçmenler hakkında gerekli  değerlendirme yapılarak bu durumda olan seçmenlerin kayıtlarının listeden  çıkarılıp çıkarılmamasına ilçe seçim kurulu başkanı karar verecek.

Ayrıca ilçe nüfus müdürlüğüne daha önce farklı bir kişi tarafından  beyan edilen adresin birlikte oturma gerekçesiyle askı süresi içinde beyan  edilmesi halinde, bu istemlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ilçe seçim kurulu  başkanı tarafından itiraz üzerine ya da gerek görülmesi durumunda resen  araştırılarak sonucuna göre karar altına alınacak.

Bu arada, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 1 Ocak tarihi öncesinde,  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden oy verme günü itibarıyla seçmen  olabilecek kişilere ait bilgilerin alınmasından önce nüfus müdürlüklerince  adreslere ilişkin başlatılan tahkikatların askı süresi içinde sonuçlanması  halinde tahkikat sonucunun ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek  karar verilmesine hükmedildi.

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI