Kazanılmış haklara saldırı varsa bizim de mücadelemiz var
08 Kasım 2023 09:06

Kazanılmış haklara saldırı varsa bizim de mücadelemiz var

Emek Partisi (EMEP) 2023 25 Kasım’ına giderken dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınların yaşadığı sorunların temel gündemlerden biri olmaya devam ettiğini vurgulayarak; “Ülkenin dört bir yanında kadınlar şiddete uğruyor, öldürülüyor. Ağır yoksulluk koşulları kadınlar dahil tüm emekçilerin ve onların çocuklarının üzerine çöken bir karabasan durumunda. Devletin sistematik olarak elini çektiği eğitim- sağlık- beslenme- barınma vb. temel haklara asgari düzeyde dahi ulaşmak imkânsız hale gelmiş durumda” dedi.

AKP’NİN AJANDASINDA KADINLARA YÖNELİK ÖZEL GÜNDEMLER VAR
İktidar olduğu günden beri AKP’nin ajandasında kadınlara yönelik özel gündemlerin olduğunun altını çizen Gürkan şu ifadeleri kullandı; “2002 yılından beri kadınlar ve aslında tüm emekçiler sistematik bir saldırının muhatabı durumundalar. AKP 2002’den beri kadınların yaşam haklarını, devlet tarafından korunma haklarını, eşit ve özgür bireyler olarak ve laik bir sistemde yaşamlarını sürdürme haklarını hedefe koydu. İktidar nezdinde kadınlar ancak ailenin parçası olduğu, çocuk doğurduğu ve aile içinde kapitalizmin devamı için rol oynamaya ikna olduğu sürece makbul sayılıyor.”

KADINLAR MÜCADELE ETMEKTEN ASLA VAZGEÇMEDİ
İktidar kadınların kazanımlarını hedefe koyan siyasi gericilikte ısrar ederken kadınların da bu saldırılara karşı durmaktan, mücadele etmekten asla vazgeçmediğini vurgulayan açıklamada kadınların pek çok kez güçlü ve birleşik bir mücadele ortaya koymayı başararak AKP'ye geri adım attıracak, saldırıları püskürtecek kazanımlar elde ettiğini söyledi.

“KADINLARIN HAKLARI İKTİDAR VE GERİCİ MÜTTEFİKLERİNİN HEDEFİNDE”
AKP iktidarının, Anayasa değişikliği, Aile Hukukunun yeniden yapılandırılması adı altında kadınlara yönelik saldırı dalgasını sürdüreceğini ilan ettiğine işaret eden açıklama; “6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yasası, nafaka düzenlemesi, boşanma mevzuatı başta olmak üzere mevcut haklar iktidarın ve gerici müttefiklerinin, tarikatların, cemaatlerin, vakıfların, Diyanetin de dahil olduğu güçlerin hedefinde

Aile hayatı ile uyumlu iş yaşamı adı altında kadınlara istihdamda reva görülen koşullar; güvencesiz, kayıt dışı, sendikasız hatta sigortasız, düşük ücretle, esnek çalışmadır. Kadınların çalışmasını “aile bütçesine katkı” olarak tanımlamaya ilişkin ısrar, sermaye için büyük bir olanak haline getirilmek isteniyor. Esnek, parça başı, evden çalışma sistemleri kadınlar için köleliğin yeni bir biçimine getirilmeye çalışılırken, işçi sınıfına yönelik saldırıların temel bir zemininin buradan kurulması hedefleniyor” dedi.

AİLE ŞURALARINDA, KALKINMA PLANLARINDA KADIN HAKLARI HEDEF ALINDI”
Eylül ayı içerisinde yapılan aile çalıştaylarında, 8. Aile Şurasında, Orta Vadeli Programda, tam bir sermaye planı olan 12. Kalkınma Planında kadın haklarının hedef alındığının açıkça ifade edildiğini belirten açıklamada şunlar söylendi; “Kadın istihdamının artırılması adı altında özellikle Kürt illerini kapsayan 6. Teşvik Bölgesi’ne açılacağı duyurulan yeni teşvikler, Kürt kadınların güvencesizin de güvencesizi olarak, en düşük ücretlere mahkûm edilmesi anlamına gelecektir.”

“İKTİDAR KADINLARA TEK BİR ÇALIŞMA BİÇİMİ SUNUYOR”
AKP’nin sınıfsal karakteri gereği “sermaye ile uyumlu iş yaşamı” planlarken, hatta bunu dayatmaya çalışırken kadınlar için tek çalışma biçimi sunulduğunu ifade eden açıklama “Çocuk bakım sorumluluğu sadece kadınların sırtına yıkılırken yaygın, ücretsiz, nitelikli kreş ve gündüz bakımevleri hiç gündem edilmemektedir. Çocuğunu evde kilitleyerek işe gitmek zorunda kalan kadınların yaşadığı evlat acısına hiç yabancı değil bu ülke. Ekmek ve Gül tarafından başlatılan ve yaşanan bunca yoksulluk nedeniyle geniş kabul bulan her çocuk için bir öğün ücretsiz, nitelikli yemek talebi, kadınların mücadelesiyle halen devam ediyor” dedi.

“AKP İKTİDARINA ELİNİZİ KADINLARIN HAKLARINDAN ÇEKİN DİYE SESLENİYORUZ”
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele giderken kadınların mücadelesi, birlikte yarattıkları dayanışmanın saldırı hazırlıklarının her bir anını, aşamasını izlediğini ve AKP iktidarını uyardığını belirten açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Emek Partisiolarak biz de bu mücadelenin bir parçasıyız. İşyerlerinde, semtlerde, emekçi mahallelerinde, fabrikalarda kadınların hakları ve hayatları için kurdukları mücadeleyi adım adım örerken AKP iktidarına elinizi kadınların haklarından çekin diye sesleniyoruz.”

25 KASIM’A GİDERKEN MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ”
25 Kasım’a giderken mücadeleyi büyüteceklerini vurgulayan Emek Partisi; “Okullarda bir öğün yemek kampanyasını sürdüren kadınlar olarak, bu sesimize nafaka hakkımıza dokunma sesini de ekleyeceğiz. Anayasa’yı uygulamayan bir iktidarın Anayasa yapamayacağını daha yüksek sesle söyleyeceğiz. 6284 Sayılı Kanun’a dokunulmasına izin vermeyeceğiz. AKP’nin aile arabuluculuğu dahil olmak üzere Medeni Kanun’da yapmayı planladığı her türlü değişikliğin karşısında olacağız” dedi.

“KIZ KARDEŞLİK KÖPRÜLERİNİ BÜYÜTMEKTE ISRAR EDECEĞİZ”
Savaşa karşı barışı, ırkçılığa, şovenizme karşı halkların eşitliğini ve kardeşliğini savunmaya, bölgede barış, ülkede demokrasi için mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan açıklamada şunlar söylendi; “Bu iktidar, bölgede barışı ve halkların kardeşliğini tehdit eden yayılmacı, çatışmacı ve savaşçı politikalarında, sınır ötesi operasyonlarında ısrar edeceğini gösteriyor. Bu politikaların bir parçası olarak devletlerin masada pazarlık meselesi haline getirdiği, birbirine karşı güç sağlamak üzere şantaj konusu yaptığı ve bu politikaların acı sonuçlarını her türlü yaşayan göçmen, mülteci kadınlarla birlikte,ortak mücadelede, dayanışmada, kız kardeşlik köprülerini büyütmekte,hak ihlallerine, hukuksuzluklara karşı durmada ısrar edeceğiz.”

"SOKAKTA, FABRİKADA, SEMTLERDE, OKULLARDA MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ"
“İktidarın baskıları varsa, sömürü ve yağma düzeni varsa, kazanılmış haklara yönelimi varsa bizim de mücadelemiz var” diyen Emek Partisi “Birlikte daha güçlü, daha birleşik bir mücadeleye çağırıyoruz. Sokak sokak atölye atölye işyeri işyeri okul okul mücadeleyi birlikte öreceğiz” dedi

 

Güncelleme: 08 Kasım 2023 09:11
İleri Ray
X