29/01/2023 18:18:25
 • 18.8473 TL
 • 20.5076 TL
 • 23.3260 TL

Kültür harcamaları yüzde 31,8 arttı

TÜİK Kültür Ekonomisi ve Kültürel İstihdam İstatistikleri, 2021 verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kültür harcamaları 2021 yılında 2020 yılına göre %31,8 artarak 79 milyar 530 milyon 334 bin TL oldu. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2021 yılında %1,1 olarak gerçekleşti.

Genel devlet kültür harcamalarının payı %52,4 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılında toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı %52,4 oldu. Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla göre %25,1 artarak 41 milyar 698 milyon 592 bin TL olurken harcamaların %72,2'si merkezi devlet bütçesinden gerçekleşti. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek pay %17,8 ile mimarlık alanında oldu.

Hanehalkı kültür harcamasının %20,5'i televizyon ve ekipmanı alımına yapıldı
 
Hanehalklarının 2021 yılında gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; televizyon ve ekipmanı masrafları %20,5, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler %15,7 ve veri işlem ekipmanları %15,5 paya sahip oldu.

Kültürel sektörlerdeki girişimlerin cirosu %61,4 arttı

 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin cirosu önceki yıla göre %61,4 artarak 145 milyar 186 milyon 559 bin TL olurken, faktör maliyetiyle katma değeri %64,1 artarak 27 milyar 846 milyon 992 bin TL oldu. Katma değerin %20,9'u kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, %13,3'ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve %12,3'ü mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildi.

Kültürel mal ihracatı %110,6 artarken kültürel mal ithalatı %29,8 arttı

 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kültürel mal ihracatı bir önceki yıla göre %110,6 artarak 87 milyar 36 milyon 925 bin TL olurken kültürel mal ithalatı bir önceki yıla göre %29,8 artarak 37 milyar 817 milyon 263 bin TL oldu. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı 2021 yılında %4,3 olurken kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı %1,6 oldu.
    
Kültürel istihdam %8,4 arttı

 
Kültürel istihdam 2021 yılında bir önceki yıla göre %8,4 artarak 642 bin kişi oldu. Kültürel istihdamda olanların %63,1'i 30-54 yaş grubunda, %28,8'i 15-29 yaş grubunda, %7,9'u ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Kültürel istihdamda olanların %40,2'sini yükseköğretim mezunları oluşturdu

 
Kültürel istihdamda olanların %40,2'sini yükseköğretim mezunları, %36,4'ünü lise altı eğitimliler, %23,4'ünü ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu.

Kültürel istihdamın %60,4'ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalıştı

 
Kültürel istihdamda olanların, %60,4'ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, %39,6'sı işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların %74,1'i tam zamanlı çalışırken, %25,9'u yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 38,7 saat oldu.

El sanatları çalışanlarının payı %40,0 oldu

 
Kültürel istihdamın %89,3'ünü kültürel meslek alanlarında, %10,6'sını ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel istihdamda olanların %40,0'ını el sanatları çalışanları, %19,9'unu mimar, planlamacı ve tasarımcılar, %8,4'ünü sanat ve kültür ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları, %7,9'unu ise yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları oluşturdu.

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

ANKET

 • AK PARTİ
 • CHP
 • MHP
 • İYİ PARTİ
 • HDP
 • DEVA
 • GELECEK
 • SAADET
 • ZAFER
 • TDP
 • YENİDEN REFAH
 • MEMLEKET
 • DİĞER
 • BBP