28/01/2022 2:55:55
  • 13.6381 TL
  • 15.2662 TL
  • 18.2995 TL
KOCAELİ

2020'de sağlık harcamaları 249 milyar 932 milyon lira

TÜİK Sağlık Harcamaları İstatistikleri, 2020 verilerini açıkladı.

Toplam sağlık harcaması 249 milyar 932 milyon TL olarak gerçekleşti
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Toplam sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre %24,3
artarak 249 milyar 932 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması %26,3 artarak 198 milyar 62 milyon TL'ye
ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise %17,3'lük bir artış oranı ile 51 milyar 869 milyon TL olarak tahmin edildi.
Toplam sağlık harcamasının %79,2'si genel devlet bütçesinden karşılandı
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına
oranı 2020 yılında %79,2, özel sektör sağlık harcamasının ise %20,8 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt
bileşenlerine bakıldığında, 2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu %51,0, merkezi devlet %27,6, hanehalkları %16,0, sigorta
şirketleri %2,6, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler %2,1, mahalli idareler %0,7'lik
bir paya sahip oldu.
Cari sağlık harcaması 233 milyar 62 milyon TL olarak gerçekleşti
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Cari sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre %23,8
artarak 233 milyar 62 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar %31,9 artarak 16 milyar 870 milyon
TL'ye ulaştı.
Toplam sağlık harcamasının %49,4'ü hastanelerde yapıldı
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre
dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2020 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık
kurumları içerisinde en büyük payı 2020 yılında %49,4 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla %25,2 ile perakende
satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve %10,3 ile ayakta bakım sunanlar izledi.
Kişi başına sağlık harcaması 2 bin 997 TL olarak gerçekleşti
Kişi başına sağlık harcaması 2019 yılında 2 bin 434 TL iken, 2020 yılında %23,1 artarak 2 bin 997 TL'ye yükseldi.
Toplam sağlık harcaması gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %5,0'ini oluşturdu
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2019 yılında %4,7
iken, 2020 yılında %5,0 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise 2019 yılında %4,4 iken, 2020 yılında %4,6 olarak
gerçekleşti.
Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam içindeki payı %16,0 oldu
Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre %19,3
artarak 40 milyar 105 milyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2020
yılında %16,0 olarak gerçekleşti.

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI