28/01/2022 3:25:54
  • 13.6381 TL
  • 15.2662 TL
  • 18.2995 TL
KOCAELİ

2022 MTV, ÖTV, emlak vergisi, harç, değerli kağıtta yeni ücretler belli oldu

.

Yeni yıla sayılı günler kala, 2022'de geçerli olacak olan vergi ve cezaların zamları belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2022 itibarıyla damga vergisi, harçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, özel iletişim vergisi ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezaların yeni tarifeleri belli oldu.EMLAK VERGİSİ'NDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 18.10 OLDU
Emlak Vergisinde yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.20'nin yarısının uygulanması yani yüzde 18.10 oranında artırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre, "2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2021 yılına ait değerlerin 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması" kararı verildi.
Buna göre, 2022 yılına ait söz konusu değerler, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranının (yüzde 36,20) yarısı olan yüzde 18,10 kadar artırıldı. Böylece, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacak.
Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları da yeni yıl için yeniden değerleme oranının yarısı kadar yükseldi.


Bu kapsamda, vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları 6 milyon 173 bin lira ile 9 milyon 260 bin lira arasında olanların (bu tutar dahil) 6 milyon 173 bin lirayı aşan kısmı için binde 3 olarak tespit edildi.
Söz konusu taşınmazlardan değeri 12 milyon 347 bin liraya kadar olanların (bu tutar dahil) 9 milyon 260 bin lirası için 9 bin 261 lira, fazlası için binde 6'lık oran belirlendi.
Değeri 12 milyon 347 bin liradan fazla olanlarda sınır, bu tutar için 27 bin 783 lira, fazlası için ise binde 10 olarak hesaplandı.2022 PASAPORT, KİMLİK DEĞİŞTİRME, EVLİLİK BELGESİ ÜCRETLERİ
Resmi Gazete'de vergi, Harç, değerli kağıt gibi bürokrasiyi ilgilendiren konulara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğlerini yayımlandı.

Buna göre pasaport defteri 225 lira, kimlik değiştirme 37.50 lira, kayıp nedeniyle kimlik düzenlenmesi 75 lira, sürücü belgesi harcı 280 lira, motorlu araç tescil belgesi 250 lira, evlilik cüzdanı ise 200 liraya yükseldi.


KDV'DE İADE KONUSU YAPILAMAYACAK SINIR YÜKSELDİ
KDV genel uygulama tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 2022 yılı için 25,700 TL olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılı için 17,300 TL, 2021 yılı için de 18,900 TL olarak belirlenmişti.
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve veraset ve intikal vergisi kanunu genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, tebliğle belirli veraset ve intikal vergi oranları uygulanacak matrah tutarları; 380,000 TL'den 500,000 TL'ye, 900,000 TL'den 1.2 milyon TL'ye, 1.9 milyon TL'den 2.5 milyon TL'ye, 3.6 milyon TL'den 4.9 milyon TL'ye ve 6.78 milyon TL'den 9.1 milyon TL'ye çıkarıldı.

Tebliğ kapsamında veraset ve intikal vergisinde dikkate alınacak maktu istisna tutarları da yeniden değerleme oranı olan %36.2 nispetinde artırılarak yeniden belirlendi.ENGELLİ ARAÇLARINDA İSTİSNA 450 BİN 500 LİRAYA ÇIKTI
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ÖTV (II) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, daha önce bu istisna kapsamında ÖTV'den muaf tutulabilecek araç fiyatı sınırı 330,800 TL'den 450,500 TL'ye çıkarıldı.


Düzenlemeye göre, yükseltilen söz konusu parasal sınır, malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşyalar için de geçerli olacak.

Özel İletişim Vergisi için yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 olarak tespit edildi. Buna göre mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde söz konusu maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira oldu.

 


MTV'YE YÜZDE 25 ZAM
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2022 yılında geçerli olacak motorlu taşıtlar vergisine de yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Açıklamada; "2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 8/12/2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla söz konusu yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere % 25 (yirmi beş) olarak belirlenmiştir." denildi.
İşte Resmi Gazete'de belirlenen yeni MTV ücretleri:


BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI