GOSB Teknopark A.Ş. ‘İnovasyon ve Ar-Ge’ye Destek Ödülü’ne layık görüldü
29 Şubat 2024 00:00

GOSB Teknopark A.Ş. ‘İnovasyon ve Ar-Ge’ye Destek Ödülü’ne layık görüldü

GOSB Teknopark A.Ş., Strong Bosses Dergisi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni’nde, ‘İnovasyon ve Ar-Ge’ye Destek Ödülü’ne layık görüldü.


GOSB Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sinan Gider, Genel Müdür Prof. Dr. Murat Çemberci, Kurumsal İletişim Yöneticisi Ergün Alver, TTO Yöneticisi Ali İhsan Coşkun ve Kurumsal İletişim Uzmanı Ceylan Demir’in katılım sağladığı ödül töreninde, iş ve sanat dünyasında fark yaratan ve değer oluşturan isimler bir araya geldi.


“GOSB Teknopark, dünyaya örnek olabilecek nitelikte”
GOSB Teknopark A.Ş.’nin yapmış olduğu çalışmaların ödüllendirilmesinin mutluluk verici olduğunu belirten GOSB Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sinan Gider, “Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri, topluluk kuruluşlarında yaratıcılık ve yenilikçiliği teşvik eden bir ortam oluşmasını sağlamayı, çalışanların gerek bireysel gerekse takım çalışmaları sırasında kuruluşun stratejik hedef ve iş sonuçlarına katkılarını artırmayı amaçlıyor. GOSB Teknopark A.Ş. yapmış olduğu çalışmalarla dünyaya örnek olabilecek nitelikte bir teknopark. GOSB Teknopark, yapacağı çalışmalarda firmaların dijital dönüşümünü merkeze alarak gerek ulusal gerekse de uluslararası iş birlikleri ile bu çalışmaları daha anlamlı hale getirecek” dedi.


“İnovasyon, rekabetin ve büyümenin en önemli aracı”
GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Bugün dünyada gelişmekte olan ülkelerin ya da gelişmiş ülkelerin bütçelerinden Ar-Ge’ye ayırmış oldukları pay oldukça yüksek. Bu pay sayesinde de ortaya nitelikli ürün ve hizmetler geliştirmek gibi sonuçlar çıkıyor. Buradan hareketle her ne kadar araştırma ve geliştirmeye yatırım yaparsak, o kadar olumlu çıktı elde edebiliyoruz ve rekabet avantajı sağlıyoruz. Küresel rekabet ortamında firmaların, endüstrilerin, bölgelerin ya da ülkelerin başarısı, katma değeri yüksek bir üretim yapmaktan geçmekte, bu sistemin kurulabilmesi ve sürdürülebilirliği ise Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliği ile sağlanabilmektedir. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için önem arz eden Ar-Ge faaliyetleri yürütülürken, kamu ve özel sektörün ortak hareket etmesi sürecin etkinliğini artırdığından, birçok ülke spesifik politika araçları geliştirerek yenilik sürecinde firmalara destek olmaktadır. İnovasyon ise, günümüzde gerek firmalar gerekse ülkeler açısından rekabetin ve büyümenin en önemli araçlarından biri olarak görülmektedir. Bu durum inovasyona dayalı büyümeyi hedefleyen ekonomi politikalarına olan ilgiyi artırmıştır. Türkiye’de sayılarının 101’e ulaştığı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan Ar-Ge ofislerinin ülkenin katma değeri yüksek, nitelikli ürün ve hizmet geliştirmesine katkısı yatırımlar bazında oldukça kıymetli. Bugün İnovasyon ve Ar-Ge’ye Destek Ödülü’ne layık görülmek bizleri inanılmaz mutlu etti.”

Güncelleme: 29 Şubat 2024 00:08
İleri Ray
X