27/10/2021 22:35:40
  • 9.5126 TL
  • 11.0344 TL
  • 13.0701 TL
KOCAELİ

Hürriyet’ten hukuksuzluğa veto

.

İzmit Belediyesinin Ekim ayı meclis toplantısında, önceki dönem tarafından usulsüz olarak TÜGVA’ya tahsis edilen binanın protokolünün, barınamayan öğrenciler için ücretsiz yurt imkânı sunulması amacıyla iptali istenmiş ancak AKP ve MHP’li üyelerin karşı çıkmasıyla reddedilmişti. Başkan Hürriyet bu kararı veto ederek, yeniden görüşülmesi için meclise geri gönderdi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve Millet İttifakı üyelerinin Ekim ayı İzmit Belediyesi Meclis Toplantısı’nda gündeme getirerek komisyonda görüşülmesini istediği TÜGVA’ya usulsüz olarak tahsis edilen binanın protokolü, AKP’li ve MHP’li üyeler tarafından reddedildi. Kentimizde barınacak yer bulamayan öğrenciler için yurt yapmak amacıyla Başkan Hürriyet ve Millet İttifakı üyeleri tarafından gündeme getirilen protokolün Cumhur İttifakı tarafından reddedilmesi üzerine, Başkan Hürriyet ilgili kararı veto ederek meclise geri gönderdi.

AKP VE MHP’LİLER ÖĞRENCİ YURDUNA KARŞI ÇIKTI
Ekim ayı meclisinde TÜGVA protokolünün komisyona havalesi maddesinin AKP ve MHP’li üyelerin oy çokluğuyla reddedilmesi üzerine Başkan Hürriyet, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclis kararlarının kesinleşmesi başlıklı “Madde 23- Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir.” maddesi gereğince, ret kararının yeniden görüşülmesi için veto ederek meclise gönderdi. Protokolü iptal ettirmeyen AKP ve MHP’li üyeler, binanın İzmit’te barınacak yer arayan öğrenciler için öğrenci yurdu yapılması projesini de engellemiş oldu.

HÜRRİYET: KARAR HUKUKA AYKIRIDIR
Başkan Hürriyet,“TÜGVA ile yapılmış olan protokolün iptali/feshi” hususunda yapılan oylamada, meclis üyelerinin salt çoğunluğu ile bu işlem talebinin reddedilmiş olması hukuka aykırıdır. Şöyle ki: Protokol üzerinde yapılan inceleme, fiili durumun değerlendirilmesi ve Sayıştay Denetçilerinin 2019 yılı Raporu neticesinde, “Belediye Meclisince alınmış bir tahsisi kararı olmaksızın” feshe konu ilgi protokolle Tepeköy Bayındırlık Yurdunun TÜGVA ya tahsis edilmiş olması hukuka aykırıdır.” dedi.

REDDEDENLER KÖTÜ NİYETLİDİR
Hürriyet, “Bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için ve ayrıca ilgili vakfın tarafımızla sözleşme kapsamında hiçbir şekilde işbirliği yapmaması, protokole istinaden TÜGVA tarafından kullanılan yurt binasındaki mevcut öğrenciler de dahil olmak üzere (barınma hakları saklı kalmak kaydıyla), yurt kapasitesinin artırılarak, şehir dışından gelen Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını da ücretsiz karşılamak amacı ile ilgi protokolün fesh edilmesi gerekirken, meclis tarafından aksi yönde verilmiş olan karar hukuka aykırı olduğu kadar kötü niyetlidir. Bu nedenle kararı veto ederek, yeniden görüşülmesi için Meclis’e gönderiyorum” dedi.

MADDE 23 NE İÇERİYOR?
Başkan Hürriyet’in veto yetkisini kullandığı 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclis kararlarının kesinleşmesi başlıklı 23. Maddesi, “Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir. Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.” hükmünü içeriyor.

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI