Kanko, Engellilerin Emekli Maaşlarıyla İlgili Beklentilerini Meclise Taşıdı
09 Mayıs 2024 13:04

Kanko, Engellilerin Emekli Maaşlarıyla İlgili Beklentilerini Meclise Taşıdı

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulu'nda, engelli kamu görevlilerinin emeklilik döneminde yaşadığı sorunlara dikkat çekti.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan engelli memurların yaşadığı
mağduriyetleri gündeme getiren Kanko, engelli kamu görevlilerinin emekli olduklarında
karşılaştıkları zorluklara işaret ederek, bu sorunların gidermesi adına hükümete pozitif
ayrımcılık yapması konusunda çağrıda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat
Işıkhan’a çağrıda bulunan Kanko, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada şu ifadelere
yer verdi;
“Bugün itibariyle 70 bin 788 dolayında, 657 sayılı kanuna tabi engelli kamu görevlisi
bulunmakta. Bu engelli memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 19. maddesine
göre, özel kanunlarında yazılı, belirli şartlar içinde emeklilik haklarına sahipler.
Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 28. maddesine
göre, emekli aylıkları, belirlenen katsayılara göre bağlanmakta ve büyük bir düşeşe sebebiyet
vermektedir. Bu durum, engelli memurların emekli maaşlarının düşük olmasına ve yaşam
zorluklarına karşı yeterli gelir sağlayamamasına neden olmaktadır. Yaş ilerledikçe
karşılaştıkları sağlık sorunları ve kronik hastalıklara karşı verdikleri mücadelede engelli
vatandaşlarımızın yanında olmak adına;
CHP olarak bu sorunu dile getirmek ve engelli kamu görevlilerinin emekli olduklarında
çalışırken aldıkları maaşın pozitif ayrımcılık yaparak makul düzeye yükseltilmesini
sağlayacak bir düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz.
Talebimizin yerine getirilmesi, engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması, sosyal
güvenlik haklarının korunması ve eşitlik ilkesinin sağlanması açısından büyük önem
taşımaktadır. Engelli kamu görevlileri, çalışırken gösterdikleri performans, katkı ve
fedakârlık ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle,
emekli olduklarında da hak ettikleri maaşı almaları, hem kendilerinin hem de ailelerinin
refahını artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Güncelleme: 09 Mayıs 2024 13:06
İleri Ray
X