Suyun sürdürülebilir yönetimi için uzmanlar yetiştirilecek
21 Temmuz 2023 10:11

Suyun sürdürülebilir yönetimi için uzmanlar yetiştirilecek

Proje paydaşları arasında GTÜ’nün de bulunduğu “Sürdürülebilir Su Yönetimi Doktora Programı” projesi Avrupa Komisyonu ve TÜBİTAK tarafından destek aldı.


2023 yılı Şubat ayında Marie Sklodowska-Curie Aksiyonları kapsamında HORIZON-MSCA-COFUND-2022 çağrısına İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) yürütücülüğü ve Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi ortaklığında başvurusu gerçekleştirilen WATER4ALL: Sürdürülebilir Su Yönetimi Doktora Programı projesi Avrupa Komisyonu ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.
Projenin amacı, çağımızın en önemli sorunu olan suyun sürdürülebilir yönetimi için interdisipliner, inter-sektörel ve uluslararası bir yaklaşımla doktoralı uzmanlar yetiştirmektir. Bu proje kapsamında 20 doktora öğrencisine 48 ay boyunca eğitim, araştırma ve seyahat için burs imkanı sağlanacaktır. Programa İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’ndeki farklı disiplinlerden ve çalışma alanlarından toplam 19 supervizör destek vermektedir. Program ayrıca Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önde gelen endüstri ve araştırma kurumlarının kısa süreli ziyaret desteğiyle güçlendirilmiştir ve öğrencilere inter-sektörel ve uluslararası deneyim kazanma fırsatı da sağlayacaktır.


Water4All Doktora Programı yapısı, sürdürülebilir su yönetiminin farklı açılarını dikkate alacak şekilde farklı disiplinlerin (çevre bilimleri ve mühendisliği, malzeme bilimi, uzaktan algılama/sensör teknolojileri, enerji sistemleri mühendisliği, şehir ve bölge planlama vb.) işbirliğini merkezine alarak modüller halinde tasarlanmıştır. Öğrenciler akademik eğitimlerinin yanı sıra, ortak dersler modülü çerçevesinde döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik, açık erişim, iletişim ve sunum becerileri, cinsiyet eşitliği, girişimcilik, proje yönetimi ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili eğitimlere de katılacaktır. Proje çıktılarının yayılımı, doktora öğrencilerinin çalışmaları hakkında bilgi verecekleri düzenli olarak düzenlenen seminerler ile tüm doktora öğrencileri, akademik danışmanlar, eş danışmanlar, endüstri mentorları, ve sektör temsilcilerini bir araya getirmek için her yıl düzenlenecek bir sempozyum ve okul ziyaretleri  ile sağlanacaktır.


GTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Melikoğlu, Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Alireza Khataee, Prof. Dr. Melek Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Emel Topuz ve Dr. Öğr. Üyesi Derya Ayral Çınar supervizörlüğünde toplam 4 doktora öğrencisi, bu program kapsamında desteklenecektir.

Güncelleme: 22 Temmuz 2023 23:13
İleri Ray
Arı Lift
X